Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286761

OBCHODNÉ MENO: GoldenSUN Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14100/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/55, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 36 410 543

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

3. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. - reklamná a propagačná činnosť

5. - prieskum trhu a verejnej mienky

6. - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

7. - administratívne práce

8. - prekladateľské a tlmočnícke služby

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

11. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

12. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Župa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 1301/14, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 04.02.1979, Deň vzniku funkcie: 13.03.2003

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Župa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1518/19, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.08.1981, Deň vzniku funkcie: 04.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a funkcii podpisujúceho, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Kristen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solniční 630/3, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.07.1965

Výška vkladu:  132 776,000000 EUR, Rozsah splatenia:  132 776,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Abdulhai Al Amoodi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 3560/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.11.1971

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Sisban Holding, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wali Ahd. Murjan tower Riyadh. Kingdom tower 8569 Unit 2, P.O.Box 3751, Názov obce: Jeddah, PSČ: 22231 , Štát: Saudská Arábia , Iné identifikačné číslo: 4030192149

Výška vkladu:  500 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  500 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Župa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1518/19, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.08.1981

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Kvetoslava Župová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/55, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 18.11.1956

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Pavel ŠIMON s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benice 50, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , IČO 46 410 392

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DIGITAL HOUSE a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 865 788

Výška vkladu: 11 065,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 065,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Župa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/55, Názov obce: Liptovský Mikuláš, Dátum narodenia: 07.01.1951

Výška vkladu: 4 399,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 399,000000 EUR

Obchodné meno/názov: P.,s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 1945/55, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , IČO 36 438 022

Výška vkladu:  105 216,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  105 216,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rife Technology Foundation, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 35 New Road, P.O.BOX 1708, Názov obce: Belize City, Štát: Belize 

Výška vkladu: 38 726,000000 EUR, Rozsah splatenia: 38 726,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   795 182,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   795 182,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GoldenSUN Services,s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 1945/55, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , IČO 46 865 497

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2003 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Valné zhromaždenie spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o. dňa 28.09.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o., so sídlom 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 410 543 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GoldenSUN Services, s.r.o., so sídlom 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 865 497 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti GoldenSUN Services, s.r.o. na obchodnú spoločnosť GoldenSUN Slovakia, s.r.o. Obchodná spoločnosť GoldenSUN Slovakia, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GoldenSUN Services, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1