Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286760

OBCHODNÉ MENO: GLOBGUARD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62603/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 47 849 070

DEŇ ZÁPISU: 24.07.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Prevádzkovanie strelnice

13. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martina Farkašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie Doly 357, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 27.07.1984, Deň vzniku funkcie: 24.07.2014

Meno a priezvisko: Ladislav Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie Doly 357, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 21.10.1976, Deň vzniku funkcie: 24.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martina Farkašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie Doly 357, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 27.07.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ladislav Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie Doly 357, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 21.10.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1