Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286757

OBCHODNÉ MENO: FA Consulting s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75616/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 53 266 731

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poradenská činnosť v oblasti tipovania a vyhodnocovania športových výsledkov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adrián Ftáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 20.01.1999, Deň vzniku funkcie: 22.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adrián Ftáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 20.01.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1