Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286750

OBCHODNÉ MENO: AUTOŠKOLA PLUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13284/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzihradská 1296/49, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 36 402 575

DEŇ ZÁPISU: 05.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - predaj motorových vozidiel a náhradných súčiastok,

2. - nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata,

3. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby,

4. - nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. prevádzkovanie autoškoly

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trunkvalter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sihoti 1165/4, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 13.01.1952

Meno a priezvisko: Irena Trunkvalterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sihoti 1165/4, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 18.03.1954

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trunkvalter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sihoti 1165/4, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 13.01.1952

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Irena Trunkvalterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sihoti 1165/4, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 18.03.1954

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení dňa 30.6.2003 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1