Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286796

OBCHODNÉ MENO: SPIN - SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27983/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákoš 9385/7, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 48 118 621

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

8. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. počítačové služby

12. prenájom hnuteľných vecí

13. reklamné a marketingové služby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. skladovanie

19. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

20. projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

21. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

23. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

24. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

25. poskytovanie služieb v rybárstve

26. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

27. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

28. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

30. prevádzkovanie výdajne stravy

31. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

32. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

34. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

35. čistiace a upratovacie služby

36. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š.Moyzesa 1144/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 29.06.1959, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Adriana Chovancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 1144/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 27.09.1969, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Tomáš Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 237/28, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 22.04.1983, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi vykonávajú právne úkony a podpisujú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie "prokurista" alebo "per procuram", prípadne skratku "p.p.".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š.Moyzesa 1144/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 29.06.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1