Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286793

OBCHODNÉ MENO: Omris Trade SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44224/S

SÍDLO:  Názov obce: Beluj 106, PSČ: 969 01 

IČO: 54 168 406

DEŇ ZÁPISU: 23.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov

2. Výkon činnosti energetického audítora

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Služby požičovní

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Administratívne služby

13. Informačná činnosť

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Richard Nosaczynski, Bydlisko: Názov obce: Beluj 106, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 02.01.1968, Deň vzniku funkcie: 23.10.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista je oprávnený aj na scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Overworld Invest, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husitská 107/3, Názov obce: Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 08124701

Výška vkladu: 14 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Omris Trade, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husitská 107/3, Názov obce: Praha 3 - Žižkov, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09820868

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1