Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286788

OBCHODNÉ MENO: ELBIA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12334/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stoličková 4/870, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 702 897

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. administratívne práce

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami - prenájom hnuteľného majetku

6. činnosť ekonomických a účtovných poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. prieskum trhu

9. reklamná a propagačná činnosť

10. faktoring a forfaiting

11. požičiavanie motorových vozidiel

12. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

13. organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti

14. prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky

15. upratovacie práce

16. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

17. zhotovovanie web stránok

18. poradenstvo v oblasti informačných technológií

19. fotografické práce

20. grafické práce na počítači

21. automatizované spracovanie dát

22. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Lustoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 16.10.1978, Deň vzniku funkcie: 19.04.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Sudolský, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 51, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 22.10.1979, Deň vzniku funkcie: 19.04.2012

Meno a priezvisko: Bc. Jozef Sudolský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vŕškom 14, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32 , Dátum narodenia: 14.10.1985, Deň vzniku funkcie: 19.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, z ktorých jeden musí byť Mgr. Juraj Lustoň a druhý musí byť Mgr. Michal Sudolský, MBA alebo Bc. Jozef Sudolský.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Sudolský, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 51, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 22.10.1979

Výška vkladu: 2 940,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 940,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Jozef Sudolský, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 51, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 14.10.1985

Výška vkladu: 2 940,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 940,000000 EUR

Obchodné meno/názov: VNET a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 845 007

Výška vkladu: 3 720,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 720,000000 EUR

Obchodné meno/názov: VISIBILITY s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 236/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 44 927 991

Výška vkladu: 2 400,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1