Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R286791

OBCHODNÉ MENO: MAHIAS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33269/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 749/22, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 51 263 998

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6. Faktoring a forfaiting

7. Záložne

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Adrian Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 749/22, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 19.07.1975, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Adrian Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 749/22, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 19.07.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1