Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R286528

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: YIT NUPPU 7 Hortensia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 138827/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 52 454 495

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 138827 / B
Deň zápisu: 11.07.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 12.10.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: zlúčenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: Nuppu Housing s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 51 084 520

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1