Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286374

OBCHODNÉ MENO: 4 Seniors j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 131/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 53 299 876

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2020

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. prenájom hnuteľných vecí

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Francisco De La Sierra Aguilo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 790/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 08.01.1977, Deň vzniku funkcie: 05.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Ak má spoločnosť jedného člena predstavenstva, v mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne, a ak má spoločnosť viac členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia za podmienok podľa ustanovenia §9 stanov spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1