Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286442

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2232/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 187, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 

IČO: 47 189 975

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2013

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba tepla, rozvod tepla

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Tomáš Buzín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berounská 269/4, Názov obce: Liberec XII- Staré Pavlovice, PSČ: 460 14 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.05.1964, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa Teplo z pelet, a.s. zo dňa 15.05.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie o zmenách zo dňa 17.07.2013.

3. Rozhodnutie o zmenách zo dňa 10.10.2013.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: IVORY Energy, a.s.,

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Slovanky 1388/5, Názov obce: Libeň, Praha, PSČ: 182 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, odd.B, vložka 17800

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Tomáš Buzín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berounská 269/4, Názov obce: Liberec XII-Staré Pavlovice, PSČ: 46001 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.05.1964, Deň vzniku funkcie: 17.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú spoločne predseda predstavenstva spolu s jedním členom predstavenstva. Ak bude zvolený iba jeden člen predstavenstva, koná menom spoločnosti samostatne jeden člen predstaventva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1