Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286509

OBCHODNÉ MENO: VI GROUP Ivánska cesta s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147079/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 157, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 

IČO: 53 177 096

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. prípravné práce k realizácii stavieb

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing.arch. Richard Duška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorastenecká 10082/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 17.06.1974, Deň vzniku funkcie: 23.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Duška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorastenecká 10082/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 03.09.1981, Deň vzniku funkcie: 23.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. arch. Barbora Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1636/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 13.09.1983, Deň vzniku funkcie: 11.03.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Ak je prokuristov viac, je na zastupovanie a podpisovanie potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VI GROUP REAL ESTATE HOLDING s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 157, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , IČO 54 446 198

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 54/ZZ/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 19.03.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 55/ZZ/2021 , Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 19.03.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1