Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286508

OBCHODNÉ MENO: VERSUS JJ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9381/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 833 18 

IČO: 31 400 108

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: zdravotnícke potreby, ortopedické a protetické pomôcky,

5. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 11301/11B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.03.1949, Deň vzniku funkcie: 03.08.1995

Meno a priezvisko: Ing. Martin Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 3055/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 31.03.1981, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 11301/11B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.03.1949

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 3055/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 31.03.1981

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.6.1995 pod č. N 86/95, Nz 85/95 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16261

2. Notárska zápisnica N 134/98, Nz 133/98, v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z.

3. Prevod obchodného podielu odsúhlasený jediným spoločníkom dňa 12.8.1999, notárska zápisnica N 655/99, Nz 610/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Spoločenská zmluva, úplné znenie zo dňa 12.8.1999.

4. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti a rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 10. júla 2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19. júla 2002

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2006. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.10.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1