Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286507

OBCHODNÉ MENO: V & M development s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 129252/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 667 541

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

11. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

12. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. Faktoring a forfaiting

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Poskytovanie služieb osobného charakteru

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

23. Fotografické služby

24. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Vlastimil Gross, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Segnerova 718/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.10.1978, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Meno a priezvisko: Miloš Šaling, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri vody V 1625/60, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 09.04.1976, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Vlastimil Gross, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Segnerova 718/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.10.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miloš Šaling, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri vody V 1625/60, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 09.04.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1