Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286510

OBCHODNÉ MENO: VI GROUP Rendez s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 143242/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 157, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 

IČO: 52 762 611

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. prípravné práce k realizácii stavieb

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing.arch. Richard Duška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorastenecká 10082/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 17.06.1974, Deň vzniku funkcie: 19.02.2020

Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Duška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorastenecká 10082/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 03.09.1981, Deň vzniku funkcie: 19.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povraznícka 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 30.10.1982, Deň vzniku funkcie: 08.04.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Ak je prokuristov viac, je na zastupovanie a podpisovanie potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VI GROUP REAL ESTATE HOLDING s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 157, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , IČO 54 446 198

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 0, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 02.09.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1