Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286506

OBCHODNÉ MENO: UNITED BAKERIES TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46494/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 16, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 36 238 767

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. vedenie účtovníctva,

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

5. správa a údržba počítačových sietí,

6. montáž, opravy a čistenie mechanických častí kancelárskej, reprodukčnej elektroniky a výpočtovej techniky,

7. operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,

8. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,

9. prekladateľstvo a tlmočníctvo,

10. marketing a prieskum trhu,

11. administratívne práce,

12. činnosť účtovných poradcov,

13. automatizované spracovanie dát,

14. prenájom motorových vozidiel,

15. reklamná a propagačná činnosť,

16. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,

18. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, vrátane kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,

19. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

20. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Edmond Georges Lucien Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Kahler 17, Názov obce: Kleinbettingen, PSČ: L-8378 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 08.05.1950, Deň vzniku funkcie: 14.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Route d´Esch 412F, Názov obce: Luxembourg, PSČ: L-2086 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B118285

Výška vkladu:  947 535,140000 EUR, Rozsah splatenia:  947 535,140000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   947 535,140000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   947 535,140000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.06.2000 podľa slovenského práva.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 18.09.2001. Zmena obchodného mena z DELTA MEDEA TRADE, s.r.o. na DELTA MEDEA CAPITAL, s.r.o..

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2007 - odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti, menovanie prokuristu spoločnosti.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2007.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.7.2009.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2010.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2013.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2013.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1