Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286503

OBCHODNÉ MENO: TERSIM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90752/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 47 222 051

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Finančný leasing

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Administratívne služby

9. Počítačové služby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prieskum trhu a verejnej mienky

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Vedenie účtovníctva

17. Vydavateľská činnosť

18. Faktoring a forfaiting

19. Obchodovanie na vlastný účet na regulovanom trhu, v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Pitoňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4782/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.11.1987, Deň vzniku funkcie: 06.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Pitoňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4782/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.11.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.06.2013 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1