Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286495

OBCHODNÉ MENO: SPC Property I, spol. s r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51133/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 

IČO: 44 029 462

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

7. prenájom motorových vozidiel,

8. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností,

12. organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

14. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. inzertná činnosť,

17. zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti,

18. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: René Popik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 17.01.1971, Deň vzniku funkcie: 14.11.2018

Meno a priezvisko: Mgr. František Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 21.12.1974, Deň vzniku funkcie: 02.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 , IČO 35 821 477

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: HB Reavis Holding S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Glesener 21, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1631 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B156287

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 12.11.2022

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť vstúpila do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do príslušného obchodného registra

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brumovická 8418/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1971, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti likvidátor koná a podpisuje samostatne.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 25.08.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2008.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2015, 09.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1