Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286500

OBCHODNÉ MENO: Sweet Royal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52406/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Talichova 2 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 44 173 342

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov,

2. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

3. výroba nápojov,

4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

5. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

6. donášková služba,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Filipp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Talichova 2110/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 10.06.1965, Deň vzniku funkcie: 22.05.2008

Meno a priezvisko: Kvetuša Ševčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová ulica 35A, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 20.07.1950, Deň vzniku funkcie: 22.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Filipp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Talichova 2110/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 10.06.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 6.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1