Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286502

OBCHODNÉ MENO: Terra Vinea Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84391/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 46 851 160

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Kuriérske služby

7. Predaj leteckých prepravných služieb

8. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

9. Skladovanie

10. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

11. Výroba nápojov

12. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

13. Výroba výrobkov z papiera

14. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

15. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

16. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

17. Počítačové služby

18. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Vydavateľská činnosť

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Reklamné a marketingové služby

22. Prieskum trhu a verejnej mienky

23. Fotografické služby

24. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

25. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

26. keramická výroba,

27. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

28. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Hlavačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 963/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 11.04.1978, Deň vzniku funkcie: 28.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Hlavačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 963/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 11.04.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1