Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286498

OBCHODNÉ MENO: Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1594/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Trati 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 17 330 416

DEŇ ZÁPISU: 17.10.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,

2. vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),

3. vykonávanie priemyselných stavieb,

4. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,

7. činnosť realitnej kancelárie,

8. inžinierska činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.07.1985, Deň vzniku funkcie: 16.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.07.1985

Výška vkladu: 36 564,000000 EUR, Rozsah splatenia: 36 564,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  36 564,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  36 564,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2941

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.01.1995. Stary spis: S.r.o. 2941

3. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.10.1997. Stary spis: S.r.o. 2941

4. Dodatkom č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.1998, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.12.1998.

6. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 1/01, Nz 1/01 napísanej dňa 17.1.2001 notárom JUDr. Tkáčikom.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2012.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1