Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286499

OBCHODNÉ MENO: Studio 001, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32134/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 24, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 35 890 118

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. - automatizované spracovanie dát,

6. - poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

7. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov,

8. - grafický dizajn, fotografické a aranžérske práce,

9. - poradenstvo v oblasti grafického dizajnu a polygrafie,

10. - kopírovacie práce,

11. - vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. - prieskum trhu,

13. - organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí,

14. - prenájom motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Viktor Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 24, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 11.02.1972, Deň vzniku funkcie: 01.07.2004

Meno a priezvisko: Mgr. art. Daniel Blonski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 07.06.1974, Deň vzniku funkcie: 21.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 24, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 11.02.1972

Výška vkladu: 4 080,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 080,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. art. Daniel Blonski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 07.06.1974

Výška vkladu: 2 720,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 720,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.05.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.10.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1