Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286496

OBCHODNÉ MENO: Squo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124610/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 51 241 382

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiťeľov (malobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností( veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamná a marketingová činnosť

5. počítačové služby

6. organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí

7. fotografické práce

8. kuriérske sluzby

9. sťahovacie služby

10. služby verejných nosičov a poslov

11. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Šimon Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 18.03.1987, Deň vzniku funkcie: 14.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Šimon Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alešova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 18.03.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.11.2017 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 až 153 Obchodného zákoníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1