Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286492

OBCHODNÉ MENO: SLOVGAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11017/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 35 690 623

DEŇ ZÁPISU: 16.05.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,

2. sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,

4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,

6. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1332/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 27.04.1974, Deň vzniku funkcie: 27.03.2002

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 18.09.1968, Deň vzniku funkcie: 23.09.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SIPOX HOLDING a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , IČO 35 767 014

Výška vkladu: 6 232 092,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 232 092,000000 EUR

Obchodné meno/názov: FREE ZONE SIPOX, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 03 , IČO 35 749 245

Výška vkladu: 1 977 329,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 977 329,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 209 421,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 209 421,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 7.3.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17952

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.1997. Stary spis: S.r.o. 17952

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.1998. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.9.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena obchodného mena a zvolený nový konateľ. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.9.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena na : ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1999, a zo dňa 7.2.2000, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.3.2000.

5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania, zmena konateľov a zmene spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo 21.3.2002.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.09.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene konateľov. Funkcia konateľa Ing. L. Hrneka zaniká dňa 23.09.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 09.06.2004. Zmena obchodného mena spoločníka LUXOR, a.s. na LXR Slovakia, a.s. povolená uznesením Okresného súdu Trenčín Sa 10 234/R zo dňa 02.01.2003.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2004.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2007.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2009.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1