Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286483

OBCHODNÉ MENO: RYS IT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41043/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 3/730, Názov obce: Bratislava 2, PSČ: 821 09 

IČO: 36 609 137

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. automatizované spracovanie údajov,

4. prenájom zariadení meracej a regulačnej techniky, spracovanie informácií z meradiel a rozúčtovanie nameraných veličín,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,

7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

8. organizovanie kurzov a školení vzťahujúcich sa k predmetu činnosti v rozsahu voľnej živnosti, organizovanie výstav,

9. reklamná a propagačná činnosť,

10. administratívne práce,

11. prevádzkovanie technickej služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Grečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 41, Názov obce: Bratislava 2, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 08.05.1962, Deň vzniku funkcie: 13.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Grečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 08.05.1962

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.3.2006 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1