Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286489

OBCHODNÉ MENO: SITY MEDIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30620/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 53, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 36 058 564

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. regionálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. RD/18/2012

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

4. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. - prieskum trhu a verejnej mienky

6. - reprografické práce

7. - organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti

8. - organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozshu voľnej živnosti

9. - organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

10. - administratívne práce

11. - technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky

12. - kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov

13. - príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou

14. - inzertné služby

15. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií

16. - faktoring

17. - forfaiting

18. - reklamná a propagačná činnosť

19. - vedenie účtovníctva

20. - činnosť účtovných poradcov

21. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

22. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - upratovacie práce

23. - správa trhových miest

24. - upratovacie práce

25. - automatizované spracovanie dát

26. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

27. - prevádzkovanie počítačových učební a herní

28. - navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií

29. - predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov

30. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: nahrávanie snímok, obrazu a zvuku, vydávanie a šírenie autorských diel, rozhlasová, televízna a filmová produkcia

31. - prekladateľské a tlmočnícke služby v anglickom a nemeckom jazyku

32. - korektúry textov a jazykové úpravy v anglickom a nemeckom jazyku

33. - poradenská činnosť v oblasti vizáže a image osobnosti

34. - regionálne rozhlasové vysielanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Oldřich Netušil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 10136/89, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 23.02.1974, Deň vzniku funkcie: 14.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CASA MIA nábytok a doplnky a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , IČO 45 282 048

Výška vkladu: 2 655,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 655,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rastislav Lehotský s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , IČO 45 487 391

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.2003 podľa ust. §-u 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb..

2. . Valné zhromaždenie konané dňa 18.06.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Spis odstúpený 4.2.2004 na OS Bratislava-zmena sídla.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2003.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2010.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.2012

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.02.2013.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.10. 2014.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1