Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286485

OBCHODNÉ MENO: Scene, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160851/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 54 525 322

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

4. vydavateľská činnosť

5. administratívne služby

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. reklamné a marketingové služby

10. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. dizajnérske činnosti

12. fotografické služby

13. technické a organizačné zabezpečenie výstav

14. organizovanie a usporadúvanie konferencií, kurzov, školení, seminárov

15. výroba drobných úžitkových predmetov (drevo, plasty, korok, papier, textília, guma)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Radoslav Drobný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 43A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 02.03.1975, Deň vzniku funkcie: 17.05.2022

Meno a priezvisko: Radovan Roland Ivánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 13.06.1976, Deň vzniku funkcie: 17.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Drobný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 43A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 02.03.1975

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radovan Roland Ivánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 13.06.1976

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Kačák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albína Brunovského 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 02.12.1970

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1