Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286478

OBCHODNÉ MENO: REBIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 88837/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 47 247 991

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. nákup a predaj nehnuteľností

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. sťahovacie služby

8. skladovanie

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. faktoring a forfaiting

11. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. vedenie účtovníctva

16. reklamné a marketingové služby

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Antalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 27.05.1987, Deň vzniku funkcie: 25.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti spoločne s prokuristom spoločnosti vo veci (a) kúpy, predaja alebo iného prevodu nehnuteľností, (b) zaťaženia nehnuteľností záložným právom, vecným bremenom alebo predkupným právom, (c) poskytovania alebo prijímania úverov alebo pôžičiek, (d) úkonov týkajúcich sa zmeniek, (e) poskytovania ručení a iných zabezpečení záväzkov, a (f) zakladania, zmeny alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov. Vo všetkých ostatných veciach je v mene spoločnosti oprávnený konať samostatne tak konateľ spoločnosti, ako aj prokurista spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti uskutočňuje konateľ spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Antalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 677/14, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 19.11.1955, Deň vzniku funkcie: 16.05.2013

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený v mene spoločnosti vykonávať všetky úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku vrátane scudzovania (prevodov) nehnuteľností a zaťažovania nehnuteľností, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo; pritom však treba dodržať tieto pravidlá: V mene spoločnosti koná prokurista spoločnosti spoločne s konateľom spoločnosti vo veci (a) kúpy, predaja alebo iného prevodu nehnuteľností, (b) zaťaženia nehnuteľností záložným právom, vecným bremenom alebo predkupným právom, (c) poskytovania alebo prijímania úverov alebo pôžičiek, (d) úkonov týkajúcich sa zmeniek, (e) poskytovania ručení a iných zabezpečení záväzkov, a (f) zakladania, zmeny alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov. Vo všetkých ostatných veciach je v mene spoločnosti oprávnený konať samostatne tak prokurista spoločnosti, ako aj konateľ spoločnosti. Podpisovanie v mene spoločnosti uskutočňuje prokurista spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a označeniu prokúry pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Antalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 677/14, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 19.11.1955

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Antalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 27.05.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.04.2013 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2013.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1