Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286474

OBCHODNÉ MENO: Produkcia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47805/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lýcejná 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 36 830 194

DEŇ ZÁPISU: 11.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. tvorba audiovizuálnych diel podľa autorského zákona,

2. tvorba scenárov podľa autorského zákona,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,

11. poradenská činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou v rozsahu voľnej živnosti,

12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti filmu a audiovizuálnych záznamov v rozsahu voľnej živnosti,

13. jazykové korektúry textov,

14. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

15. administratívne práce,

16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

18. organizovanie kultúrnych a iných spoločneských podujatí,

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

20. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

21. kancelárske a sekretárske služby

22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

23. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

24. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

25. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

26. mediálne poradenstvo

27. realizácia reklamných kampaní

28. zabezpečenie marketingových kampaní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Miroslava Michalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.08.1966, Deň vzniku funkcie: 11.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná a za Spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Miroslava Michalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.08.1966

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.8.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2012 - rozšírenie predmetu činnosti

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.04.2012.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2012.

6. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 10.07.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1