Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286473

OBCHODNÉ MENO: Premium Consult, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57214/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 14/1761, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 44 657 340

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. prípravné práce k realizácii stavby,

7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Lenka Chúpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 14/1761, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 20.07.1978, Deň vzniku funkcie: 07.03.2009

Meno a priezvisko: Ing. Milan Chúpek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 14/1761, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 19.06.1971, Deň vzniku funkcie: 13.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Lenka Chúpková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 14/1761, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Chúpek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 14/1761, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2011.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.04.2014. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1