Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286476

OBCHODNÉ MENO: RDV 1 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152098/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 53 719 298

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. Administratívne služby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Lalik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydnova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 03.06.1970, Deň vzniku funkcie: 24.04.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Surgáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 30.04.1990, Deň vzniku funkcie: 24.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: REBLOK a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 700 700

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000400D/CORP/2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 04.10.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 - Michle, PSČ: 14092 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 649 48 242

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.04.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1