Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286468

OBCHODNÉ MENO: ONCHIMED s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 157073/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 643/3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 54 242 461

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Administratívne služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Služby požičovní

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancia klinickej onkológie

17. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, chirurgická ambulancia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Príbelský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 643/3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 01.06.1947, Deň vzniku funkcie: 04.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Príbelský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 643/3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 01.06.1947

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1