Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286464

OBCHODNÉ MENO: Monilogi s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160743/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 54 508 673

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Administratívne služby

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Vedenie účtovníctva

10. Spracovávanie bankoviek a mincí podľa § 17f ods. 3 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Miroslav Hladký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 27.06.1971, Deň vzniku funkcie: 10.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Patrick Melioris, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 18, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 30.08.1967, Deň vzniku funkcie: 10.05.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Lenčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 21.08.1978, Deň vzniku funkcie: 10.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Slovenská sporiteľňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 832 37 , IČO 00 151 653

Výška vkladu: 67 913,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 67 913,000000 EUR

Výška vkladu:  517 087,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia:  517 087,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

Výška vkladu:  260 411,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  260 411,000000 EUR

Výška vkladu:  414 589,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia:  414 589,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930

Výška vkladu:  481 531,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  481 531,000000 EUR

Výška vkladu:  103 469,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia:  103 469,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 854 140

Výška vkladu:  130 531,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  130 531,000000 EUR

Výška vkladu: 94 469,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 94 469,000000 EUR

Obchodné meno/názov: 365.bank, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 340 890

Výška vkladu:  180 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  180 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Natália Major, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7614/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 18.10.1970, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

Meno a priezvisko: Marie Kovářová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terronská 560/2, Názov obce: Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.02.1972, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

Meno a priezvisko: RNDr Milan Hain, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 27.11.1962, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Straka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6171/104, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.10.1969, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

Meno a priezvisko: Ladislav Korec, MBA, FCCA,, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ota Holúska 8621/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 15.10.1981, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 250 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 250 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.01.2022 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1