Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286471

OBCHODNÉ MENO: PABART Lovely Home, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 141896/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 52 715 612

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Vedenie účtovníctva

15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

16. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

17. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

18. Výroba nápojov

19. Textilná výroba

20. Odevná výroba

21. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

22. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

23. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

24. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

25. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

26. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

27. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

28. Keramická výroba

29. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

30. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

31. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

32. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

33. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

34. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

36. Prípravné práce k realizácii stavby

37. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

38. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

39. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

40. Sťahovacie služby

41. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

42. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

43. Prevádzkovanie úschovní

44. Kuriérske služby

45. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

46. Prevádzkovanie výdajne stravy

47. Faktoring a forfaiting

48. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

49. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

50. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

51. Služby požičovní

52. Čistiace a upratovacie služby

53. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

54. Poskytovanie sociálnych služieb

55. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

56. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

57. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Bartaloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 210/102, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 23.07.1994, Deň vzniku funkcie: 27.11.2019

Meno a priezvisko: Roman Pavelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 251/1, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 21.04.1994, Deň vzniku funkcie: 27.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Bartaloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 210/102, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 23.07.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Pavelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 251/1, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 21.04.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1