Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286469

OBCHODNÉ MENO: ORL clinic s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57449/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 44 546 718

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. vydavateľská činnosť,

4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. reklamné a marketingové služby,

6. prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v odbore otorinolaryngológia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Jozef Hromada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.03.1955, Deň vzniku funkcie: 19.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vždy samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Jozef Hromada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.03.1955

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.11.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.6.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1