Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286470

OBCHODNÉ MENO: P3K s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51291/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1862/22, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 

IČO: 43 937 845

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. služby súviasiace s počítačovým spracovním údajov,

3. vydavateľská činnosť,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. opravy a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,

7. administratívne služby,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. reklamné a marketingové služby,

10. fotografické služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Monika Petríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1862/22, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 03.09.1977, Deň vzniku funkcie: 02.08.2016

Meno a priezvisko: Marek Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 189/67, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.03.1979, Deň vzniku funkcie: 04.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne a majú samostatné podpisové právo za spoločnosť, ktoré vykonávajú tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Petríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1862/22, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 03.09.1977

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 189/67, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.03.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.01.2008.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1