Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286467

OBCHODNÉ MENO: OK AGENCY, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37794/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 35 957 841

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,

5. organizovanie kurzov a školení,

6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu živnosti voľnej,

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

8. automatizované spracovanie údajov,

9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,

11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

16. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Lukačiková Líšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1975, Deň vzniku funkcie: 07.10.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Lukačiková Líšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1975

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.08.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2006.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1