Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286466

OBCHODNÉ MENO: Nuppu Housing s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127316/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 084 520

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Fotografické služby

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Vedenie účtovníctva

10. Administratívne služby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Faktoring a forfaiting

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, sklenárskych prác, upratovacích prác

14. Dizajnérske činnosti

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Reklamné a marketingové služby, prieksum trhu a verejnej mienky

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Janíček, CFA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 16100/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 28.12.1977, Deň vzniku funkcie: 27.11.2017

Meno a priezvisko: Milan Murcko, Msc, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Sládkoviča 1693/43, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 25.05.1964, Deň vzniku funkcie: 27.11.2017

Meno a priezvisko: Jakub Mikulášek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trojská 85/121, Názov obce: Troja, Praha 8, PSČ: 182 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.10.1975, Deň vzniku funkcie: 26.06.2018

Meno a priezvisko: Lukáš Musil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trativody 590, Názov obce: Šestajovice, PSČ: 250 92 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.11.1979, Deň vzniku funkcie: 26.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne, a to nasledovným spôsobom: konateľ Lukáš Musil alebo konateľ Jakub Mikulášek je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť výlučne spolu s konateľom Milanom Murckom alebo konateľom Jaroslavom Janíčkom tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripoja konatelia svoju funkciu a podpis a konateľ Milan Murcko alebo konateľ Jaroslav Janíček je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť výlučne spolu s konateľom Lukášom Musilom alebo s konateľom Jakubom Mikulášekom tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripoja konatelia svoju funkciu a podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: YIT Slovakia a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 718 625

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 169/ZZ/2018 zo dňa 6. septembra 2018 medzi YIT Slovakia, a.s. ako záložcom a Všeobecnou úverovou bankou, a.s. ako záložným veriteľom.

Obchodné meno/názov: RSJ Investments SICAV a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Florenci 2116/15, Názov obce: Praha 1 - Nové mesto, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 247 04 415

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 168/ZZ/2018 zo dňa 6. septembra 2018 medzi RSJ Investments SICAV a.s. ako záložcom a Všeobecnou úverovou bankou, a.s. ako záložným veriteľom.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: YIT NUPPU 4 Jasmiini s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 51 895 277

Obchodné meno/názov: YIT NUPPU 5 Hyasintti s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 51 969 726

Obchodné meno/názov: YIT NUPPU 6 Orkidea s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 52 454 649

Obchodné meno/názov: YIT NUPPU 7 Hortensia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 52 454 495

Obchodné meno/názov: YIT NUPPU 8 Thuja s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 53 139 216

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2018.

2. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1