Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286463

OBCHODNÉ MENO: Mondelez SR Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83588/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 42 

IČO: 46 798 889

DEŇ ZÁPISU: 24.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba kakaa a výrobkov z kakaa,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. počítačové služby,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. administratívne služby,

9. Reklamné a marketingové služby

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

15. výroba potravinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Horák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 2393/44, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 01.12.1973, Deň vzniku funkcie: 26.02.2013

Meno a priezvisko: Miroslav Lorincz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 17, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mondelez Slovakia Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 42 , IČO 31 320 180

Výška vkladu:  129 320 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  129 320 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   129 320 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   129 320 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Chipita Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 35 892 781

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.07.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2015.

5. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1