Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286459

OBCHODNÉ MENO: MEDICUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34117/B

SÍDLO:  Názov obce: Budmerice 42, PSČ: 900 86 

IČO: 35 911 191

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. - organizovanie kurzov, seminárov a školení,

5. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore všeobecné lekárstvo - praktický lekár pre dospelých,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Eduard Hrežo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budmerice 143, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 07.04.1970, Deň vzniku funkcie: 15.12.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Eduard Hrežo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budmerice 143, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 07.04.1970

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Hrežová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budmerice 143, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 02.10.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.12.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1