Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286453

OBCHODNÉ MENO: LAURUS SLOVAKIA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17898/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 15/1295, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 718 374

DEŇ ZÁPISU: 23.05.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sadovnícke práce, udržiavanie zelene, výsadba stromov, kvetov, trávy,

2. organizovanie kurzov, seminárov a školení v oblasti sadovníctva,

3. pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov úžitkových zvierat a ich predaj,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

6. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,

7. skladovanie tovarov,

8. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, vína a destilátov,

9. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravované mäsové výrobky a ich obvyklé prílohy, ako aj bezmäsité jedlá, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Róbert Benkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravský Svätý Ján 826, Názov obce: Moravský Svätý Ján, PSČ: 908 71 , Dátum narodenia: 06.01.1972, Deň vzniku funkcie: 28.06.2022

Meno a priezvisko: Rastislav Knapec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkarpatská 6750/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 11.02.1974, Deň vzniku funkcie: 28.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak sú ustanovení viacerí konatelia, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ARMAPLAST spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 35 748 478

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 01/2021/KE/ZZ, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 13.04.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

Meno a priezvisko: Róbert Benkovič, Bydlisko: Názov obce: Moravský Svätý Ján 826, PSČ: 908 71 , Dátum narodenia: 06.01.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Meno a priezvisko: Rastislav Knapec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkarpatská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 11.02.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 920,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 920,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 12.5.1997 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/1991 Zb.

2. Zápisnica z VZ konaného dňa 17.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998, zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.1999.

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2004.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2008.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.3.2009.

7. Rozhodnutie per rollam zo dňa 06.02.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1