Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286461

OBCHODNÉ MENO: MERCHYOU s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53702/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 44 307 110

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,

2. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. organizácia kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

6. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov v rozsahu voľnej živnosti,

7. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

11. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Drahomil Šišovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 4/1031, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.07.1981, Deň vzniku funkcie: 10.08.2008

Meno a priezvisko: Ondřej Beneš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Divišovská 2310/3, Názov obce: Praha 11, PSČ: 149 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.01.1977, Deň vzniku funkcie: 10.08.2008

Meno a priezvisko: Bc. Šimon Šišovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 1031/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.07.1982, Deň vzniku funkcie: 09.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ondřej Beneš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Divišovská 2310/3, Názov obce: Praha 11, PSČ: 149 00 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Drahomil Šišovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 4/1031, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.07.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Šimon Šišovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 1031/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.07.1982

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.7.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždeniazo dňa 21.04.2010. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.05.2010.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1