Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286454

OBCHODNÉ MENO: LESTOA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53997/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 44 326 360

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

5. poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

6. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

7. administratívne a kancelárske práce,

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Miškolci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lipami 38/4, Názov obce: Trenčín - Kubrá, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.08.1958, Deň vzniku funkcie: 16.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná a za ňu podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: LAVINGTON CONSULTANTS LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Larch Green, Douglas Bader Park 4, Názov obce: London, PSČ: NW9 5GL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 5989991

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Miškolci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lipami 38/4, Názov obce: Trenčín - Kubrá, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.08.1958

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LISTA, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , IČO 44 325 819

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2012.

4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2015.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2016.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.01.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2017, Nz 1972/2017, NCRls 1999/2017.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka 27.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1