Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286455

OBCHODNÉ MENO: LOWEL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62456/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 45 303 509

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom hnuteľných vecí,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. reklamné a marketingové služby,

6. administratívne služby,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. počítačové služby,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. vydavateľská činnosť,

11. leasingová činnosť,

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

15. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

16. výroba elektrických strojov, zariadení a prístrojov,

17. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia,

18. montáž počítačových sietí a optických sietí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Kotásek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vidlicová 1878/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 09.11.1980, Deň vzniku funkcie: 21.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Kotásek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vidlicová 1878/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 09.11.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anna Kotásková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vidlicová 1878/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.10.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.11.2009 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.01.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného SIMSOX s. r. o. na nové LOWEL s. r. o.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.02.2012 - zmena sídla spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1