Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286457

OBCHODNÉ MENO: Marcinek partners s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49880/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azovská 1050/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 43 901 590

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

7. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

8. čistiace a upratovacie práce,

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

10. vyučovanie v odbore umenia - spev,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. producentská činnosť v oblasti video tvorby a hudobnej tvorby,

13. spracovanie záznamov zvuku a obrazu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslava Marcineková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 1419/7, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 21.03.1962, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Hentrieta Smetanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2653/3, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 21.11.1968, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Marcinek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1834/26, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 14.03.1965

Výška vkladu: 1 920,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 920,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Hentrieta Smetanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2653/3, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 21.11.1968

Výška vkladu: 1 920,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 920,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslava Marcineková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 1419/7, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 21.03.1962

Výška vkladu: 4 160,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 160,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2011.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1