Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286451

OBCHODNÉ MENO: L.A.Company, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39585/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 36 282 251

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. technicko- organizačné zabezpečenie seminárov a školení,

4. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

6. grafické práce na počítači,

7. faktoring a forfeiting v rozsahu voľnej živnosti,

8. prekladateľské služby,

9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. inštalácia a správa výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Alner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lomom 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 21.10.1975, Deň vzniku funkcie: 24.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Alner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lomom 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 21.10.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1