Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286445

OBCHODNÉ MENO: KAJ RESTAURANT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53316/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 

IČO: 44 263 538

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

3. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

4. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

5. výroba nápojov,

6. diskotekárska činnosť,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Isak Krasniči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lúčkami 3060/45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 10.09.1967, Deň vzniku funkcie: 03.06.2010

Meno a priezvisko: Čerim Krasniči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 3235/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 20.11.1969, Deň vzniku funkcie: 03.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje vo všetkých veciach samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Čerim Krasniči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 3235/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 20.11.1969

Výška vkladu: 2 210,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 210,000000 EUR

Meno a priezvisko: Isak Krasniči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lúčkami 3060/45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 10.09.1967

Výška vkladu: 72 220,000000 EUR, Rozsah splatenia: 72 220,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  74 430,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  74 430,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2010. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.06.2010.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2011 - zvýšenie základného imania.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2011.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2011.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 02.08.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1