Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286447

OBCHODNÉ MENO: Keglevichov palác, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44070/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 36 724 726

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. marketing a prieskum trhu,

8. prípravné práce pre stavbu – zemné, výkopové, búracie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kaník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akademická 4, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 01.09.1965, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Chrappová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 1902/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.03.2020

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kaník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akademická 4, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 01.09.1965

Výška vkladu:  105 312,000000 EUR, Rozsah splatenia:  105 312,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   106 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   106 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.12.2006 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 10.01.2007 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2010.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.07.2012.

5. Notárska zápisnica č. N 138/2016, Nz 5167/2016, NCRls 5315/2016 zo dňa 16.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1