Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286437

OBCHODNÉ MENO: CHAMPION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15408/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 35 726 105

DEŇ ZÁPISU: 04.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. gravírovacie služby,

5. prieskum trhu,

6. ekonomické a účtovné poradenstvo,

7. vedenie účtovníctva,

8. administratívne práce a kopírovacie služby,

9. prevádzkovanie taxislužby

10. reklamné a marketingové služby

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

12. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martina Gyurcsi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Linzbothova 11A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.11.1977, Deň vzniku funkcie: 25.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Títo sú oprávnení vystupovať, jednať, podpisovať a konať v mene spoločnosti úplne samostatne, a to tak, že k napísanému, alebo vytlačenému označeniu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martina Gyurcsi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Linzbothova 11A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.11.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 199/97, Nz 183/97 zo dňa 22.8.1997 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22431

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.1998.

3. Dodatok k zakladateľskej listine osvedčený do notárskej zápisnice N 255/2001 Nz 250/2001 zo dňa 30.03.2001 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Z.z.

4. Dodatok k zakladateľskej listine a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 659/02, NZ 654/02 napísanej dňa 14.8.2002 notárom JUDr. Hrušovskou. Funkcia konateľa M. Hegedűsa zaniká dňa 14.8.2002.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2010.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.04.2014.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1