Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R286430

OBCHODNÉ MENO: H&M lifts s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68541/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 433/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 840 04 

IČO: 45 875 979

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prieskum trhu a verejnej mienky

2. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacie zariadenia,

3. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - zdvíhacie zariadenia,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adam Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuľany 183, Názov obce: Horný Bar, PSČ: 930 33 , Dátum narodenia: 31.05.1991, Deň vzniku funkcie: 02.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú menom spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuľany 183, Názov obce: Horný Bar, PSČ: 930 33 , Dátum narodenia: 31.05.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.8.2010 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 7.10.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.6.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1